עיריית תל אביב-יפו סיימה בחודש האחרון את פיתוח טיילת חוף גבעת עלייה, זאת כחלק מהחזון העירוני לפיתוח רצף הטיילותtlv20214

פרויקט מיוחד להקמת שני גני ילדים מושלם בימים אלה בפרדס חנה. הגנים מוקמים בקצב שיא, כאשר שלד המבנה הוקם בתוך ארבע-עשרה יום בלבד בשני המבניםecb3613

המועצה הארצית לתכנון ובנייה בראשות מנכ"ל משרד הפנים, יגאל צרפתי, החליטה להעביר את תמ"א 10/ד/12 - תכנית מתאר ארצית לטורבינות רוח , המסדירה את הקמתן של טורבינות רוח בגדלים שונים, להערות הועדות המחוזיות והשגות הציבור למשך 60 יוםhadirot18911

לאור המחסור בקרקע בישראל, גידול בהיקף ומגוון התשתיות בישראל, השלכות סביבתיות ובטיחותיות של פריסת תשתיות, עלה הצורך במציאת פתרונות חלופיים וחדשניים להולכת קווי תשתית באמצעות מנהרות תשתית רב מערכתיותhadirot18911

דרום מזרח העיר חולון אשר עובר מהפך משמעותי בשנים האחרונות עם פתיחת היכל הספורט והיכל הקרח והתרחבות מוזיאון הילדים, עתיד להתחדש בשנת 2014 עם מרכז פנאי ובילוי בלב פארק פרסholon11413

רשות מקרקעי ישראל אישרה את זכייתה במכרז של חברת פארק סולארי מצפה רמון בע"מ במכרז להקמת מתקנים לייצור חשמל בשיטה פוטו וולטאית באזור התעשייה מצפה רמוןmmi5413

שיתופית חברה לבניה מהרצליה, המתמחה בביצוע פרויקטים ציבוריים, אקדמאיים ומוסדיים, זכתה במכרז להקמת בית הספר אנטיגונוס, הממוקם בצפון הישן של תל אביב - ברחוב אנטיגונוס הסמוך לרחוב יהודה המכביshitu20313

עיריית ירושלים, באמצעות חברת מוריה (החברה לפיתוח ירושלים), החלה בשלב ב' בפרויקט הענק להתקנת מערכות פוטו-וולטאיות על גגות מבני ציבור נבחרים ברחבי העירalontamary71012

חברת שיכון ובינוי מים תשתף פעולה עם חברת Envirogen Technologies, Inc. (אנווירוגן) בשיווק ופריסה של הטכנולוגיה הסביבתית של החברה האמריקאית בישראל, לפי תפיסת "ביצועי מחזור חיים"oribenporat4812

הועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים במשרד הפנים בראשות מנהלת מינהל התכנון בינת שוורץ, בחנה היום את החלופות השונות למתקן להתפלת מי ים באזור הצפון והחליטה על שלוש חלופות להצבת מתקן ההתפלהsea1812