בנק ישראל החליט השבוע להשאיר את הריבית לחודש יולי בשיעור של 0.75 אחוז. מה המשמעות של החלטה זו על שוק הנדלן ?hadirot18911
חברת דרבן השקעות מקבוצת פישמן, הודיעה על קבלת הלוואה מכלל ביטוח. במסגרת ההסכם שחתמו החברות, תעמיד כלל ביטוח שתי הלוואות בסכום קרן מצטבר של 235 מיליון שקלhadirot18911
חברת אברות, חברה מובילה בתחום צנרת לתשתיות סיימה בהצלחה הנפקת אגרות חוב וגייסה כ-9.7 מיליון שקל ברוטוavrot4113
קבוצת קוביות הזדמנויות בנדל"ן, העוסקת במימון פרויקטים ייחודיים בנדל"ן, השלימה גיוס קרן שנייה בהיקף של 12.3 מיליון שקל למימון ארבעה פרויקטים בנדל"ןshalom291213
קרן ריאליטי, קרן פרטית להשבחת נדל"ן בישראל, תקים זרוע אשראי למימון עסקאות נדל"ן. לצד מתן המימון, תשמש הקרן כשותפה בעסקהmiki291213
קרן תכלת המעמידה אשראי ליזמי נדל"ן בניו יורק, יוצאת לגיוס של 85 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים ופרטייםaviram291213

חברת MLP - Millennium Logistic Parks המהווה את זרוע הפעילות המרכזית של קבוצת הכשרת הישוב בפולין, השלימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסת ורשה שבפוליןmlp61113

מירלנד מסכמת מחצית ראשונה טובה מאוד של שנת 2013: עליה של 20 אחוז בהכנסות וזינוק ברווח הגולמי ב-93 אחוז ל- 13.3 מיליון דולר העבירו את החברה לרווח נקי של כ-4 מיליון דולר לעומת הפסד של כ- 0.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקדhadirot18911

חברת הנדל"ן רבד מדווחת, כי בשלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה נרשמו ביקושי יתר גבוהים בסך של מעל 120 מיליון שקל. ביקושים אלה גבוהים כמעט פי 3 מהיקף איגרות החוב המוצעות למשקיעים המוסדיים על ידי החברהhadirot18911

תגובות חריפות בענף הנדל"ן בעקבות הצעתו של נגיד בנק ישראל , סטנלי פישר, להעלות את המיסים בענף הנדל"ן על מנת לרסן את הביקושים לדירות biran7413